VIZYONUMUZ:

 İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda en üst seviyelere gelmesini,güvenli ve huzurlu bir ortamı, yenilik ve teknolojik gelişmelere yüzünü dönen, kendi gelişimi ile toplumu da dönüştüren bir kurum, mesai arkadaşlarımızın “her gün daha iyiye ulaşmak” arzusu içinde çalışmasını sağlamayı, ekip bilinci içerisinde her bir mesai arkadaşımızın çalışma azmi ve performansını maksimum düzeye ulaştırmayı, vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit şekilde pay almalarını, farklılıklara ve her kültüre saygı duyarak, değerlerimizden ödün vermeden başarıyı yakalamayı, çocuklarımızın daha iyi eğitim ve öğretime kavuşmalarını, kaliteli sağlık hizmetini, fakru zaruret içindeki vatandaşlarımıza her türlü yardım hizmetlerini sağlamak, bilgi ve yeteneklerimizden daha fazla yararlanarak, kurumumuzu uygulamalarıyla ileri götürecek ve halkı memnun edecek davranış kültürünün oluşturulmasına öncülük etmeyi;  tüm bu hizmetleri yürütürken hukuk devleti ilkesi ve toplam kalite yönetimini dikkate alarak, insan onuruna yaraşır ve vatandaş odaklı bir anlayışla kamu hizmetini sunarak, kültür, eğitim ve spor alanında önemli bir cazibe merkezi haline getirilmiş, çevre duyarlılığının, sosyal sorumluluk bilincinin ve demokrasi kültürünün en üst düzeyde hakim olduğu, birlikte hareket edebilen ve inisiyatif geliştirebilen modern, huzurlu,  güvenli bir ilçe olmaktır.

 

 

MISYON:

Hüyük Kaymakamlığı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, doğruluk, etik yönetim ilkelerine uygunluk, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve evrensel insan hakları değerleri gibi genel ilkelere dayalı olarak, vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, adalet ve diğer kamu hizmet alanlarında en iyi hizmeti almasını sağlamayı görev edinmiştir.

 

 

TEMEL AMAÇLAR

1-Toplumda birlik bütünlüğü sağlamak ve birlikte hareket edebilme alışkanlığını kazandırmak,

2-Demokratik değerleri hâkim kılmak,

3-Adalet duygusunu hâkim kılmak,

4-İnsan haklarını korumak ve geliştirmek,

5-Sivil toplumu güçlendirmek,

6-Sosyal dokuyu güçlendirmek,

7-Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek,

8-Toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek,

9-İlçemizin kültür varlıklarını geliştirmek ve turizme kazandırmak,

10-Çevreyi korumak ve çevre duyarlılığını geliştirmek,

11-İleri derecede güvenlikli bir yaşam alanı oluşturmak,

12-Etkin, verimli, çözüm odaklı, insana saygılı ve hızlı işleyen bir kamu hizmeti anlayışını hâkim kılmak.