T.C.

HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

01

3091 sayılı Kanun gereği Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi

Matbu dilekçe (dilekçede bunması gereken hususlara dikkat edilir),

Başvuranın adı-soyadı ve adresi,

Şikayet edilenin adı-soyadı ve adresi,

Şikayete konu olan taşınmazın yeri

 

 

15 gün

 

 

 

02

Kat Mülkiyeti Kanuna göre görevleri nede-niyle tahsis edilen ortak kullanım ala-nından tahliye işlemi

Başvuru dilekçesi,

Yönetim yetki belgesi,

Sözleşmenin feshine ilişkin karar,

Yasada belirtilen (15) günlük tahliye süresini gösteren tebligat

 

 

5 gün

 

 

03

Ticari amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı izin belgesi

Matbu dilekçe,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti,

İnternet bağlantı bilgisi,

Ticaret Sicil Belgesi,Filtre lisans bilgisi,

Sabit IP sözleşmesi,

 

 

10 gün

04

Apostil Tasdik Şerhi

İlçemizdeki Kamu kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve Noter tasdikli belgeler

30 dakika

 

05

 

İnsan Hakları İhlalleri

 

Dilekçe

 

30 gün

 

 

06

 

2022 Sayılı Kanun gereğince alınacak muhtaçlık kararı

Matbu Başvuru formu (Malmüdürlüğünden),

Malvarlığı araştırma belgesi (Malmüdürlüğünce)

65 yaşından küçük özürlü aylığı için Sağlık Kurulu Raporu,

%40-%70 arası özürlü raporu alanlar için İŞ-KUR' dan alınacak yazı.

 

 

5 gün

 

 

07

2828 sayılı Kanun gereğince Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Değerlendirilmesi

Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

Yerleşim Belgesi, (Nüfus Md.)

Sağlık Kurulu Raporu,

Kendisinin veya ailesinin SGK tabi olmadığına dair belge,

Gelir durumu (beyan ve araştırma) 2 Adet fotoğraf,

Vasi atanmasına ilişkin Mahkeme Kararı,

Anne-Baba boşanmışsa mahkeme kararı.

 

 

5 gün

 

08

 

Yeşil Kart (Yeni başvuru)

Başvuru formu (Sağlık Grup Başkanlığından)

Malvarlığı araştırma belgeleri (Tapu Sicil, Belediye, Malmüdürlüğü, Trafik Tescil Bürosu, Muhtarlık, Tarım Md.)

Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, Yerleşim Belgesi

(Nüfus Md.)

1 Adet fotoğraf

 

5 gün

 

09

Yeşil Kart (Vize)

Başvuru formu (Sağlık Grup Başkanlığından)

Malvarlığı araştırma belgeleri (Tapu Sicil, Belediye, Malmüdürlüğü, Trafik Tescil Bürosu, Muhtarlık, Tarım Md.)

Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, Yerleşim Belgesi

(Nüfus Md.)

 

5 gün

 

 

10

 

4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

Matbu Başvuru formu,

Askerlik Şubesinden asker olduğuna ilişkin belge,

Malvarlığı araştırma belgeleri (Tapu Sicil, Belediye, Malmüdürlüğü, Trafik Tescil Bürosu, Muhtarlık, Tarım Md.)

Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği

Yerleşim Belgesi, (Nüfus Md.)

1 Adet fotoğraf

 

 

5 gün

 

11

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince Muhtaçlık Kararı

Dilekçe,

Malvarlığı araştırma belgeleri (Tapu Sicil, Belediye, Malmüdürlüğü, Trafik Tescil Bürosu, Muhtarlık, Tarım Md.) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Belgesi, (Nüfus Md.)

 

5 gün

 

12

 

Yurtdışı Bakım Belgesi

Dilekçe,

Matbu Yurtdışı Bakım Belgesi,

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Formun Doldurulmasında yararlanmak üzere (Nüfus Müdürlüğü, Tapu Sicil, Belediye, Malmüdürlüğü, Tarım Müdürlüğünce düzenlenen belgeler)

 

1 gün

13

Görev Belgesi talebi

Dilekçe

10 dakika

 

14

 

Dernek Kurulumu

Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış (3) adet tüzük (Yön. 5.md.)

7 kişilik kurucu üyelerin Nüfus Cüzdanı fotokopileri (2 şer adet) (Yön.5.Md.)

Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişilerin isim ve adres listesi (Yön.5. Md

 

Verildiği anda

15

Dernek Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu Kararı

Yetki Belgesi (Dernekler Yön. 46. Madde)

15 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ :  YAZI İŞLERİ                                     İKİNCİ MÜRACAAT YERİ : KAYMAKAMLIK

İSİM : İSA SAVAN                                                                           İSİM : BAYRAM TÜRKER

UNVAN : İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                                   UNVAN : KAYMAKAM

ADRES : HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI                                        ADRES : HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

TEL. : 0 332 543 1441                                                            TEL. : 0 332 543 1441