MANİLERİMİZ

Çıramın yağı bezir
Ezil ciğerim ezil
Etme bana hay duşman!
Sen de olun irezil.

Hay benim aslan ağam
Martine yastan ağam
Gurbetin ekmeği çok
Ye de beslen ağam.

Sarı yazma başında
Oyaları kaşında
Ben yarimi beklerim
Ulu yolun başında.

Şu dağlar ulu dağlar
Eteği sulu dağlar
Ben derdimi söylesem
Gök gürler, bulut ağlar…

Ak üzüm ermem diyor
Sepete girmem diyor
Kızın gönlü var amma
Babası vermem diyor…

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Gitti yarim gelmedi
Efkar bağladı beni…

Çaya varasım geldi
Çadır kurasım geldi
Hay benim aslan yarım
Sana göresim geldi.

Dağlarda olur pürem
Yaprağı direm direm
Bana derdin yok derler
İçerim dolu verem…
Çemberim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Elin gideni geldi
Bizimki nerde kaldı?
Dağdan kestim çınarı
Çınarın dalı sarı
Ağlamaktan kurudu
Gözlerimin pınarı…

Dam üstüne dam yaptım
Çıktım yollara baktım
Yarim gelecek diye
Çifte lambalar yaktım.
Bahçeye biber ektim
Sinem ile su çektim.
Kuzularım ağlar diye
Ben akşamı iple çektim.
Su gelir aka aka
Bendini yıka yıka
Böyle ayrılık mıolur?
Göz göre gönül baka.
Bir ah çeksem derinden
Dağlar oynar yerinden
Ah çekmeyip nişleyen
Gitti yarim elimden…

Gökte ıldız salkım saçak
Sineme vurdular bıçak
Ele yalan bana gerçek
Uykudaysan uyan Alim!..

Gökte ıldız seyran oldu
Yandı çiğerim beyran oldu
Benim Alim’e bir hal oldu
Uykudaysan uyan Alim!..

Horoz öter uzun uzun
Seccadeye vermiş yüzün
Hay benim iki gözüm
Uykudaysan uyan Alim.

Alim’in bindiği taylar
Atlayıp geçtiği çaylar
Yarim ölmüş kimler ağlar
Uykudaysan uyan Alim!..

Akşam olur sabah olur
Şimdi yarenlerin gelir
Konun komşun benden bilir
Uykudaysan uyan Alim!..

Yüksek evler ıssız kaldı
Ana-baba kızsız kaldı
Vurun gelinin kınasını
Ağlatın garip anasını.

Akşam aşı sabah aşı
Görünür çamların başı
Hay evlerin yakışığı
Kız eşim gelin mi olursun?

Elim yuduğum pınarlar
Sıva çaldığım duvarlar
Yeyip içtiğim yarenler
Kız eşim gelin mi olursun?

Gel ayrılıp gitmeyelim
Biz bu işi tutmayalım
Varmayalım gitmeyelim
Biz bu işi tutmayalım.

Haneye oğlak bağladım
Her senin üstünü yağladım
Hani anam diye ağladım
Kız eşim gelin mi olursun?

Atladı çıktı eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Hay evlerin yakışığı
Kız eşim gelin mi olursun?