İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Telefonları
 
MalMüdürü Telefon : 0.332 543 15 84
 
MalMüdürü Fax : 0.332 543 10 23
 
Muhasebe Servisi : 0.332 543 12 00
 
Millî Emlak Servisi : 0.332 543 15 13
 
Gelir Servisi : 0.332 543 10 23
 
Muhakemat Servisi : 0.332 543 23 12