DERNEK KURMA

DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMADAN ÖNCE İSTENEN BELGELER :
01- Valilikten havaleli dilekçe,
02- Yönetim Kurulu Kararı,
03- Dernek üye listesi (2 adet)
04- Gazete ilanı

DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTIKTAN SONRA İSTENEN BELGELER :
01- Genel Kurul Sonuç bildirimi ( 3 adet)
02- Kongre tutanağı ( 1 adet)
03- Faaliyet raporu ( 1 adet)

DERNEK DENETİMİNDE İSTENİLEN BELGELER :
01- Derneğe ait defterler,
02- Üye kayıt defteri,
03- Karar Defteri,
04- Gelen-Giden evrak kayıt defteri,
05- Gelir-Gider defteri,
06- Bütçe Kesin hesap defteri,
07- Demirbaş kayıt defteri,
08- Alındı belgesi kayıt defteri,
09- Yetki belgesi, gelir makbuzları, gider makbuzları, (Faturalar) derneğin banka cüzdanları.
10- Lokal izini varsa lokal izin tarihi.
11 - Taşınmaz malı varsa taşınmaz malın tapusu.
12- Kur an kursu varsa müftülük izin belgesi.
13- Öğrenci yurdu ise Milli Eğitim Müdürlüğün den izin belgesi tarih ve sayısı.
14- Tahsis edilen tesis varsa tahsis izin belgesi.