İLÇE ETİK KOMİSYON ÜYELERİ
 
 
Komisyon Başkanı         Muzaffer ŞAHİNER Kaymakam
     
Komisyon Üyeleri İsa SAVAN İlçe Yazı İşleri Müdürü
  Süleyman ÜNAL İlçe Milli Eğitim Müdürü
  K.Serkan KASAPOĞLU İlçe Sağlık Müdürü
  Harun Raşit ÖZKAN İlçe Malmüdürü
   
İletişim 0 332 543 1441