T.C. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında Avukat Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 30 adet Avukat kadrolarına Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alımı yapılacaktır.