Gazze’deki işgal ve çatışma ortamında; açlık, susuzluk ve sağlık problemleri ile mücadele eden dost ve kardeş Filistin halkına katkıda bulunmak amacıyla 2018/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
Gönüllülük esasına dayalı yardım kampanyasının, Genelgede belirtilen hesaba aktarılması hususu, İlçe halkının bilgisine sunulur.