İlçemiz Kıreli Mahallesinde 42/2015-04 Hammadde Üretim İzin Belgeli 3330875 erişim numaralı sahada Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan  “Boztepe (Kıyakdede) Taş (II-A Kalker) Ocağı” projesi ile ilgili olarak 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’ nin 17. Maddesi gereğince, Valiliğimizce 20.07.2017 tarihli ve E-2017568 Karar No’ lu belge ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” verilmiştir.